info@dorthekelstrup.dk

Supervision i Århus

Få kontrol over din arbejdssituation med supervision

Har du brug for hjælp til at overskue din arbejdssituation? Så få hjælp med supervision hos Psykolog Dorthe Kelstrup i Århus.

Hvad er supervision?

Supervision er en faglig lærings- og udviklingsmetode, som kan rette sig mod konkrete opgaver eller mod din samlede arbejdssituation. Gennem supervision kan du få støtte til løsning af konkrete opgaver eller et eksternt blik på, hvordan du varetager dit arbejde. Dette ved, at vi sammen forholder os til en konkret arbejdsopgave eller mere generelt til dine antagelser om dig selv, dine opgaver, samarbejdspartnere og arbejdsforhold. I supervision er der både fokus på din indre og ydre verden.

I hverdagen løser vi ofte opgaverne, som vi plejer. Hvis vi er grundige og pligtopfyldende, vil vi typisk arbejde hurtigere og længere, hvis vi får ekstra opgaver, og opnå resultater og anerkendelse ved det. Det gør os tilbøjelige til at gøre det igen og igen – også selvom vi ikke mere opnår det ønskede resultat. Ved hjælp af supervision, kan man formindske, at de kortere perioder med ekstra opgaver bliver ved, og kan risikere langvarig overbelastning, stress, mindreværd, selvkritik eller utilfredshed.

Når vi er overbelastede, er det svært at tænke klart, at bevare overblikket og at handle konstruktivt – og så bliver det ekstra svært at finde kræfterne og tiden til at løfte blikket og se tingene oppe fra. Supervision kan hjælpe dig til det.

På en arbejdsplads er der forhold, som kun ledelsen kan ændre, og som medarbejderne må acceptere og indordne sig under. Der vil dog også være forhold, som medarbejderne har indflydelse på, ikke mindst i selve arbejdsudførelsen. Det er vigtigt at vide, hvad du har indfyldelse på og at rette dine ressourcer mod det, du kan ændre.

Gennem supervision kan du blive mere bevidst om, hvordan du arbejder, og om hvordan dine grundlæggende opfattelser af dig selv og verden påvirker dit arbejde.

Ved at arbejde med dine opfattelser af dig selv og dit arbejde, kan du blive bevidst om, at de udgør en vigtig del af dine arbejdsforhold – og at du hér har stor indflydelse. F.eks. kan du blive klar over forhold i dig selv, som forhindrer dig i at udnytte dit potentiale eller i at se nye muligheder i dit arbejde. Supervision kan hjælpe dig til at se det hele mere oppe fra og til ikke bare at ”gøre, som du plejer”, men i stedet aktivt at vælge og gøre, det du gerne vil.

Godkendt supervisor: Da jeg er cand.psych.aut, specialist og supervisor kan supervision hos mig både tælle til autorisation og til specialistgodkendelse. Jeg er uddannet i kognitiv supervision. Supervisionen kan bl.a. have fokus på dine grundlæggende opfattelser, forestillinger og tolkninger. Supervisionen fokuserer således ikke kun på at hjælpe dig med at løse arbejdsopgaver, men også på, hvordan du opfatter og håndterer opgaverne. Tilgangen er ressourcefokuseret og anerkendende.

Varighed: Supervision kan være af kortere eller længere varighed. Det afhænger bl.a. af, hvilke problemstillinger du vil arbejde med.

Jeg tilbyder både supervision i Århus til psykologer og til andre faggrupper, som f.eks. sagsbehandlere, plejepersonaler, pædagoger, lærere og præster m.v. Jeg tilbyder både individuel og gruppesupervision. Endeligt tilbyder jeg også videosupervision, som ikke alene er en forudsætning for opnåelse af specialistgodkendelse, men generelt en meget indsigtsgivende form for supervision. Ved sammen at se på videoklip af dig, kan du opnå et mere konkret indblik i din egen stil og udvikle den.

Endvidere tilbyder jeg supervision ift. psykologisk udredning, f.eks. ift. arbejdsmarkedsrettede psykologiske undersøgelser. Jeg tilbyder både individuel og gruppesupervision.

Læs mere om min baggrund og min tilgang til psykologien.

Har du spørgsmål til mine forskellige ydelser?

Du er velkommen til at kontakte mig på 22 50 84 97, info@dorthekelstrup.dk eller via kontaktformularen her på siden.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.