info@dorthekelstrup.dk

Terapi og behandling

Gennem større viden om dig selv, udvikling af dine færdigheder og styrket vilje, kan du ændre uhensigtsmæssige vaner og blive mere handlekraftig.

I terapi og behandling får du en uvildig person at tale med, som har viden om og erfaring med at hjælpe andre, og som fokuserer på dig og forholder sig åbent og objektivt til det, du fortæller.

At gå i terapi eller behandling hos mig betyder, at du får et særligt rum, hvor jeg stiller min viden og erfaring til rådighed, og hvor du kan tale om og arbejde med udvalgte aspekter af dit liv. Gennem forløbet vil jeg stille forskellige spørgsmål af afgrænsende, uddybende, udforskende og udfordrende art. Jeg vil også definere mindre opgaver sammen med dig, som du kan lave hjemme. Dette mhp. at hjælpe dig til at opnå forandringer i hverdagen.

Terapi og behandling minder meget om hinanden mht., hvordan vi taler sammen. Det der primært adskiller terapi og behandling er, at der ved behandling er en behandlingskrævende psykisk sygdom (som f.eks. depression).

Jeg arbejder i begge tilfælde primært kognitivt. I kognitiv terapi og behandling forstås tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger som gensidigt forbundne. Det kan være, at nogle af dine tanker gør dig bange eller ked af det, og får dig til at undgå ting, som ellers kunne have gjort dig gladere og stærkere. Men det er ikke sikkert, at du er opmærksom på de negative tanker eller på, hvordan de styrer dig, fordi de har fulgt dig gennem mange år.
Det kan også være, at nogle af dine reaktioner og handlinger er hensigtsmæssige på kort sigt og meget uhensigtsmæssige på lang sigt. Men det er ikke sikkert, at du er opmærksom på de langsigtede følger, fordi de først viser sig gradvist senere.

Gennem terapi og behandling kan du:

  • Opnå bedre selvindsigt
  • Opnå bedre indsigt i konsekvenserne af dine indre og ydre handlinger
  • Lære at forholde dig anderledes til dine tanker, følelser, kropslige fornemmelser og handlinger
  • Ændre nogle af dine tanke- og handlemåder
  • Lære at forholde dig anderledes til dig selv og dine omgivelser
  • Ændre nogle af dine vaner
  • Finde og udnytte nye muligheder
  • Opnå nye strategier og problemløsningsfærdigheder
  • Opnå bedre psykisk balance og trivsel.

Det, du lærer og udvikler gennem terapi og behandling, vil ikke kun hjælpe dig her og nu, men også efter forløbet er afsluttet.

Varighed: Terapi- og behandlingsforløb kan være af kortere eller længere varighed. Det afhænger bl.a. af, hvilke problemstillinger du vil arbejde med.

Har du spørgsmål til mine forskellige ydelser?

Du er velkommen til at kontakte mig på 22 50 84 97, info@dorthekelstrup.dk eller via kontaktformularen her på siden.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.