info@dorthekelstrup.dk

Tilgang og metode

Jeg lægger stor vægt på respekt og omsorg, på dialog og samarbejde og på at skabe håb, mod og vilje.

Jeg arbejder ud fra en helhedsorienteret tilgang, som bygger på en bio-psyko-social forståelsesramme, hvilket betyder, at jeg har fokus på at forstå og møde den enkelte i sin helhed.

Jeg har primært videreuddannet mig inden for den kognitive tradition, herunder i traditionel kognitiv terapi og ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

I den kognitive tradition vægtes samspillet mellem tanker, følelser, kropslige fornemmelser og adfærd, samt engagementet og modet til at gøre det, som virkeligt betyder noget for os – også selv om det kan være svært. Fokus er således både rettet imod den enkeltes indre og ydre verden, samt på den enkeltes værdier, ressourcer og udfordringer.

Har du spørgsmål til mine forskellige ydelser?

Du er velkommen til at kontakte mig på 22 50 84 97, info@dorthekelstrup.dk eller via kontaktformularen her på siden.

Jeg glæder mig til at høre fra dig.